مدل : DE-9152RH

ساب ووفر
• ابعاد بلندگو : "5
• مقاومت: 4Ω
• دامنه فرکانس : 40Hz-150Hz
• حساسیت : 96db
• توان خروجی : 30W
بلندگوهای جانبی
• ابعاد بلندگو : "3
• مقاومت : 8Ω
• دامنه فرکانس : 20Hz-150KHz
• حساسیت : 100db
• توان خروجی: 15W*2