یک قدم به تولید اسپیکر نزدیک شدیم
 1396/11/23

یک قدم به تولید اسپیکر نزدیک شدیم

با برنامه ریزی منظم و همت پرسنل متخصص تا پایان سال 1396 از این محصول ر...

نگاهی به برتری های استاندارد جدید فشرده سازی ویدئو
 1396/11/23

نگاهی به برتری های استاندارد جدید فشرده سازی ویدئو

نگاهی به برتری های استاندارد جدید فشرده سازی ویدئو

فناوری(HEVC (H265 در ایران
 1396/11/23

فناوری(HEVC (H265 در ایران

عرضه باکیفیت محصولات در راستای احترام به حقوق مصرف کنندگان