شیوه خدمات تزریق پلاستیک یکی از مهم ترین و پرکاربردترین روش های شکل دهی پلاستیک و تولید محصولات پلاستیکی در صنایع محسوب می شود. در این روش ماده ی اولیه که از انواع ترموپلاست ها می باشد، طی عملیات خاص به داخل کویتیهای قالب رانده شده و پس از خنک کاری  از قالب بیرون می آید.


خدمات تزریق پلاستیک

جهت نمایش فیلم تزریق پلاستیک توسط شرکت مهرمیناالکترونیک کلیک کنید.

یک ماشین تزریق پلاستیک از سه قسمت اصلی تشکیل شده است :

1 - قالب

2 - Clamping

3 - فاز تزریق

Clamping قسمتی از دستگاه تزریق پلاستیک را شامل میشودکه درحین پروسه تزریق قالب را بسته نگه می دارد و پس از آن باز می کند. اساسا قالب ها از دونیمه تشکیل می شوند که در هنگام تزریق باید توسط این بخش در کنار هم قرار گیرند.

تزریق پلاستیک

تزریق در روش تزریق پلاستیک   (Injection)

در فاز تزریق مواد پلاستیک که معمولا به فرم گرانول می باشد، وارد قیفی در قسمت بالایی دستگاه می شود و از آنجا وارد سیلندری می شوند که توسط هیترهایی احاطه شده است . گرانول ها  پس از حرارت دیدن به حالت مذاب یا رزین در می آیند.

در داخل سیلندر مواد به وسیله مارپیچی زیر و رو می شوند. با چرخش مارپیچ مواد نیز به سمت جلو رانده می شوند  و هنگامی که ماده کافی  در قسمت جلویی مارپیچ ذخیره شد ، عملیات تزریق توسط نازل صورت می گیرد  و مواد مذاب به داخل کویتیهای قالب رانده می شوند . سرعت و میزان فشار وارده به میزان چرخش مارپیچ و نیز قطر نازل بستگی دارد .

روش های تزریق پلاستیک

اتوکردن قطعه در تزریق پلاستیک (Dwelling)

این مرحله شامل یک مکث در پروسه تزریق می شود تا هم مواد مذاب در  داخل کویتیها به صورت کامل پر شودو هم گازهای ایجاد شده از محفظه های تعبیه شده خارج شود .

خنک کاری در خدمات تزریق پلاستیک (Cooling)

در این مرحله مواد مذاب خنک میشود تا به حالت جامد درآمده و قابلیت خروج از قالب را پیدا کند.

باز شدن قالب یکی دیگر از روش های تزریق پلاستیک ( Mold Opening (

در این قسمت بخش کلمپینگ از هم باز میشود تا دو نیمه قالب ها نیز از هم باز شوندو آماده بیرون اندازی شوند.

 بیرون اندازی در تزریق پلاستیک  (Ejection)

چند میله به همراه یک صفحه عملیات خروج قطعه از قالب را انجام می دهند.

خدمات تزریق پلاستیک

دستگاههای موجود در بخش تزریق پلاستیک شرکت مهرمینا الکترونیک جهت ارائه خدمات به مشتری با مشخصات ذیل می باشد :

دستگاه 90 تن :

تناژگیره : 90 تن

کورس بازشدن گیره :320 میلیمتر

فاصله بین میله های راهنما :360*360 میلیمتر

حداکثر ارتفاع قالب :380 میلیمتر

حداقل ارتفاع قالب :150 میلیمتر

انواع تزریق پلاستیک

دستگاه 160 تن:

تناژگیره :160تن

کورس بازشدن گیره :430 میلیمتر

فاصله بین میله های راهنما :470*470 میلیمتر

حداکثر ارتفاع قالب :520 میلیمتر

حداقل ارتفاع قالب :180میلیمتر

دستگاه 200 تن :

تناژگیره :200 تن

کورس بازشدن گیره :490 میلیمتر

فاصله بین میله های راهنما :530*530 میلیمتر

حداکثر ارتفاع قالب :550 میلیمتر

حداقل ارتفاع قالب :200 میلیمتر

تمامی دستگاههای تزریق پلاستیک این مجموعه مجهز به کنترلر دمای مناسب و چیلرهای گازی 7تنی مجزا برای هردستگاه تزریق جهت تولید به بالاترین کیفیت ممکن می باشد.

 

لینک فیلم تزریق پلاستیک در یوتیوب