در سالن DIP برای انجام مرحله ی شناورسازی بردها در حوضچه ی قلع و حرارت دادن قطعات DIP به جهت تثبیت قطعات بر روی بردهای الکترونیکی از دستگاه Vitronics Solted Delta 3 Wave Sol-dering machine  استفاده میشود .

برای کنترل دمای Oven  و دستگاه Wave Soldering  و هنچنین ترسیم نمودار حرارتی و گزارش گیری ، از دستگاههای DIP Tester  و Micro Profiler استفاده میشود.

ویژگیهای دستگاه 

طول دستگاه=3665 mm

ارتفاع دستگاه=1702 mm

عرض دستگاه=1466 mm

وزن دستگاه=1800 kg

قلع حوضچه=600 kg

دارای 2عدد exhaust که یکی برای فلکس و یکی برای حوضچه قلع درنظر گرفته شده است.(در راستای کاهش آلودگی محیط زیست قلع مورد استفاده بدون سرب است)

ماکزیمم سایز برد قابل تولید با عرض 457mmمیباشد.

دمای هیتر پیش گرم کننده ((preheater بین 150-450 سانتیگراد

50-300cm/min سرعت کانوایر.

ماکزیمم دمای هیترقلع 350درجه سانتیگراد.

4-10mgr/cm2= flux مقدار پاشش

فرکانس کاری=Hz50-60

ولتاژ ورودی=3* v+N 400

95 A=load جریان

برای مشاهده فیلم خدمات سالن DIP کلیک کنید.

 

لینک فیلم خدمات سالن DIP در یوتیوب