دنای، برای پاسداشت و قدردانی از همراهی همکاران عزیز فروشنده در سراسر کشور، باشگاه فروشندگان دنای را راه‌اندازی کرده است. باشگاه فروشندگان دنای، یک سامانه‌ی آنلاین است که برای همکاران فروشگاه‌دار و فروشندگان این فروشگاه‌ها، طراحی و راه‌اندازی شده است.

شما فروشنده‌ی عزیز می‌توانید با ثبت فروشگاه و نام خود در این سامانه، به ازای هر فروش به یوزر نهایی و ثبت آن در سامانه، پاداش دریافت نمایید. برای اطلاعات بیشتر درمورد نحوه‌ی ثبت نام فروشگاه و فروشنده، همچنین، ثبت محصول فروخته شده، می‌توانید یا فایل PDF زیر را مطالعه یا ویدیو را تماشا نمایید.

در آستانه‌ی سالگرد 11 سالگی تاسیس مهرمینا الکترونیک، برای پاسداشت همراهی همکاران عزیز فروشنده در سراسر کشور، باشگاه فروشندگان دنای، راه‌اندازی شد. باشگاه فروشندگان دنای، یک سامانه‌ی آنلاین است که برای همکاران فروشگاه‌دار و فروشندگان این فروشگاه‌ها، طراحی و راه‌اندازی شده است.

شما فروشنده‌ی عزیز می‌توانید با ثبت فروشگاه و نام خود در این سامانه، به ازای هر فروش به یوزر نهایی و ثبت آن در سامانه، پاداش دریافت نمایید. برای اطلاعات بیشتر درمورد نحوه‌ی ثبت نام فروشگاه و فروشنده، همچنین، ثبت محصول فروخته شده، می‌توانید یا فایل PDF زیر را مطالعه یا ویدیو را تماشا نمایید.

راهنمای ثبت نام در باشگاه فروشندگان دنای + فیلم آموزشی

http://

کسب اطلاعات بیشتر:

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 67347-021 داخلی 2 واحد روابط عمومی تماس حاصل نمایید.

فهرست