بهترین اسپیکر قدرتمند خانگی کدام است؟

بهترین اسپیکر قدرتمند خانگی برای بسیاری افراد، پیدا کردن برندی که در میان نامهای مختلف و اسم‌ و رسم‌دار، شایسته‌ی عنوان بهترین اسپیکر قدرتمند خانگی باشد، آسان به نظر می‌رسد.…
بیش تر بخوانید

چشم انداز آینده تلویزیون و تکنولوژیهای مرتبط با آن

تکنولوژیهای آینده تلویزیون   فرض کنید در زمان سفر کرده‌اید. در آینده‌ی تلویزیون چه می‌بینید؟ فکر می‌کنید تکنولوژیهای آینده‌ی تلویزیون چه باشند؟ تلویزیون از ابتدا تا امروز، راهی طولانی و…
بیش تر بخوانید
فهرست