باند خانگی دنای

چطور گام صدای خود را بشناسیم؟

گام صدای خود را بشناسید یکی از فراگیرترین و جهانی‌ترین هنرها، موسیقی است. اصطلاحاتی مانند گام صدا، نت و امثال آنها، زبان جهانی این هنر است تا با آنها، بتوان…
فهرست