پیانو چیست؟

پیانو چیست؟

  وقتی صحبت از موسیقی به میان می‌آید، نمی‌توان بدون نام بردن از مادر سازها، پیانو، بحث را پیش برد یا تمام کرد. سازی با ساختار موسیقایی کامل، صدای روحبخش…
فهرست