تلویزیون دنای

چشم انداز آینده تلویزیون و تکنولوژیهای مرتبط با آن

تکنولوژیهای آینده تلویزیون   فرض کنید در زمان سفر کرده‌اید. در آینده‌ی تلویزیون چه می‌بینید؟ فکر می‌کنید تکنولوژیهای آینده‌ی تلویزیون چه باشند؟ تلویزیون از ابتدا تا امروز، راهی طولانی و…

آموزش نحوه نصب اپلیکیشن برروی تلویزیون دنای

آموزش نحوه‌ی نصب انواع اپلیکیشن و برنامه‌های کاربردی در تلویزیونهای دنای یکی از عمده ترین مزیت هایی که مدلهای گوناگون تلویزیون هوشمند دارند، قابلیت نصب برنامه‌های کاربردی و استفاده از…
فهرست